การจอง

สำหรับท่านที่ต้องการจ่ายเงินจองเพื่อให้ได้ราคาตามโปรโมชั่น (สัญญาจองมีอายุ1ปี)
 
ลำดับประเภทบ้าน
เงินจอง
1
Mobile Home
15,000 บาท
2
Smart Home
15,000 บาท
3
Precast Home
30,000 บาท

เอกสารในการจองที่ต้องเตรียม

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

Powered by MakeWebEasy.com