2 ห้องนอน

New

SH0026

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000
New

SH0028

พื้นที่ใช้สอยรวม 45 ตร.ม.

THB 750,000 ฿ 750,000

SF002

พื้นที่ใช้สอยรวม 97.5 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0031

พื้นที่ใช้สอยรวม 168 ตร.ม.

THB 1,570,000 ฿ 1,570,000

SF008

พื้นที่ใช้สอยรวม 62.5 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000

SH0021

พื้นที่ใช้สอยรวม 100 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000
New

SH0033

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 910,000 ฿ 910,000

SH0024

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000

SH009

พื้นที่ใช้สอยรวม 69 ตร.ม.

THB 1,124,000 ฿ 1,124,000

SH008

พื้นที่ใช้สอยรวม 65 ตร.ม.

THB 1,070,000 ฿ 1,070,000

SH007

พื้นที่ใช้สอยรวม 56 ตร.ม.

THB 1,070,000 ฿ 1,070,000

SH005

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

THB 764,000 ฿ 764,000

SH003

พื้นที่ใช้สอยรวม 164 ตร.ม.

THB 1,579,000 ฿ 1,579,000

SF004

พื้นที่ใช้สอยรวม 88 ตร.ม.

THB 866,000 ฿ 866,000
New

SH0054

พื้นที่ใช้สอย 74.75 ตร.ม.

THB 1,050,000 ฿ 1,050,000
New

SH0053

พื้นที่ใช้สอย 50.75 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000
New

SH0040

พื้นที่ใช้สอย 61.75 ตร.ม.

THB 1,100,000 ฿ 1,100,000
New

SH0036

พื้นที่ใช้สอย 80 ตร.ม.

THB 990,000 ฿ 990,000
New

SH0035

พื้นที่ใช้สอย 90 ตร.ม.

THB 1,250,000 ฿ 1,250,000
New

SH0034

พื้นที่ใช้สอย 56.5 ตร.ม.

THB 980,000 ฿ 980,000
New

SH0030

พื้นที่ใช้สอย 112 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000
New

SH0029

พื้นที่ใช้สอย 54 ตร.ม.

THB 760,000 ฿ 760,000
New

SH0028

พื้นที่ใช้สอย 56 ตร.ม.

THB 850,000 ฿ 850,000
New

SH0026

พื้นที่ใช้สอย 57.75 ตร.ม.

THB 720,000 ฿ 720,000
New

SH0021

พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.

THB 790,000 ฿ 790,000
New

SH0019

พื้นที่ใช้สอย 51.5 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000
New

SH0018

พื้นที่ใช้สอย 45 ตร.ม.

THB 750,000 ฿ 750,000
New

SH0017

พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

THB 620,000 ฿ 620,000
New

SH0001

พื้นที่ใช้สอย 80.75 ตร.ม.

THB 870,000 ฿ 870,000
New

SH1008

พื้นที่ใช้สอย 73 ตารางเมตร

THB 1,000,000 ฿ 1,000,000
Powered by MakeWebEasy.com