1 ห้องนอน

New

SH0027

พื้นที่ใช้สอยรวม 115 ตร.ม.

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000

SH001

พื้นที่ใช้สอยรวม 133 ตร.ม.

THB 1,400,000 ฿ 1,400,000
New

SH0020

พื้นที่ใช้สอย 81.5 ตร.ม.

THB 700,000 ฿ 700,000

SH0023

พื้นที่ใช้สอยรวม 52 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000

SH0022

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 500,000 ฿ 500,000
New

SH0010

พื้นที่ใช้สอยรวม 73 ตร.ม.

THB 1,213,000 ฿ 1,213,000

SH006

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

THB 963,000 ฿ 963,000

SH004

พื้นที่ใช้สอยรวม 27 ตร.ม.

THB 520,000 ฿ 520,000
New

SH0049

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 760,000 ฿ 760,000
New

SH0047

พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม.

THB 1,000,000 ฿ 1,000,000
New

SH0037

พื้นที่ใช้สอย 64 ตร.ม.

THB 990,000 ฿ 990,000
New

SH0027

พื้นที่ใช้สอย 52.5 ตร.ม.

THB 720,000 ฿ 720,000
New

SH0025

พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000
New

SH0023

พื้นที่ใช้สอย 35 ตร.ม.

THB 650,000 ฿ 650,000
New

SH0014

พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม.

THB 520,000 ฿ 520,000
New

SH0011

พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.

THB 660,000 ฿ 660,000
New

SH0004

พื้นที่ใช้สอย 75 ตร.ม.

THB 1,100,000 ฿ 1,100,000
New

SH0002

พื้นที่ใช้สอย 52 ตร.ม.

THB 840,000 ฿ 840,000
New

SH0602

พื้นที่ใช้สอย 42 ตารางเมตร

THB 600,000 ฿ 600,000
New

SH0504

พื้นที่ใช้สอย 33.6 ตารางเมตร

THB 520,000 ฿ 520,000
New

SH0503

พื้นที่ใช้สอย 44 ตารางเมตร

THB 600,000 ฿ 600,000
New

SH0502

พื้นที่ใช้สอย 36.5 ตารางเมตร

THB 580,000 ฿ 580,000
New

SH0403

พื้นที่ใช้สอย 32 ตารางเมตร

THB 490,000 ฿ 490,000
New

SH0402

พื้นที่ใช้สอย 32 ตารางเมตร

THB 490,000 ฿ 490,000
New

SH0401

พื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร

THB 485,000 ฿ 485,000
New

SH0302

พื้นที่ใช้สอย 21 ตารางเมตร

THB 320,000 ฿ 320,000
New

MH0401

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร

THB 450,000 ฿ 450,000
New

MH0307

พื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร

THB 450,000 ฿ 450,000
New

MH0301

พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

THB 450,000 ฿ 450,000
New

MH0206

พื้นที่ใช้สอย 18 ตารางเมตร

THB 270,000 ฿ 270,000
Powered by MakeWebEasy.com