1 ห้องนอน

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 450,000 ฿ 450,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 325,000 ฿ 325,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 240,000 ฿ 240,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 300,000 ฿ 300,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 210,000 ฿ 210,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 23 ตร.ม.

THB 280,000 ฿ 280,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 15.75 ตร.ม.

THB 220,000 ฿ 220,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.

THB 200,000 ฿ 200,000
New

พื้นที่ใช้สอย 12 ตร.ม.

THB 185,000 ฿ 185,000
New

พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม.

THB 510,000 ฿ 510,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 290,000 ฿ 290,000
New

พื้นที่ใช้สอย 75 ตร.ม.

THB 1,100,000 ฿ 1,100,000
New

พื้นที่ใช้สอย 52 ตร.ม.

THB 840,000 ฿ 840,000
New

พื้นที่ใช้สอย 18 ตร.ม. รวมระเบียง

THB 270,000 ฿ 270,000
New

พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม.

THB 450,000 ฿ 450,000
New

พื้นที่ใช้สอย 12 ตารางเมตร

THB 205,000 ฿ 205,000
New

พื้นที่ใช้สอยรวม 9 ตร.ม.

THB 145,000 ฿ 145,000
New

พื้นที่ใช้สอย 12 ตารางเมตร

THB 210,000 ฿ 210,000
New

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 255,000 ฿ 255,000
New

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 290,000 ฿ 290,000
New

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 240,000 ฿ 240,000
New

พื้นที่ใช้สอย 18 ตารางเมตร

THB 270,000 ฿ 270,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

THB 340,000 ฿ 340,000
New

พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร

THB 350,000 ฿ 350,000
New

พื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร

THB 390,000 ฿ 390,000
New

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร

THB 410,000 ฿ 410,000
New

พื้นที่ใช้สอย 20 ตารางเมตร

THB 330,000 ฿ 330,000
New

พื้นที่ใช้สอย 21 ตารางเมตร

THB 300,000 ฿ 300,000
New

พื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร

THB 415,000 ฿ 415,000
New

พื้นที่ใช้สอย 32 ตารางเมตร

THB 475,000 ฿ 475,000
Powered by MakeWebEasy.com