แบ่งตามจำนวนห้องนอน

New

SH0026

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000
New

SH0027

พื้นที่ใช้สอยรวม 115 ตร.ม.

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000

SH001

พื้นที่ใช้สอยรวม 133 ตร.ม.

THB 1,400,000 ฿ 1,400,000
New

SH0029

พื้นที่ใช้สอยรวม 156 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0028

พื้นที่ใช้สอยรวม 45 ตร.ม.

THB 750,000 ฿ 750,000
New

SH0030

พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตร.ม.

THB 1,700,000 ฿ 1,700,000

SF002

พื้นที่ใช้สอยรวม 97.5 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0031

พื้นที่ใช้สอยรวม 168 ตร.ม.

THB 1,570,000 ฿ 1,570,000

SH002

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0020

พื้นที่ใช้สอย 81.5 ตร.ม.

THB 700,000 ฿ 700,000

SF008

พื้นที่ใช้สอยรวม 62.5 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000

SF001

พื้นที่ใช้สอยรวม 91.5 ตร.ม.

THB 1,182,000 ฿ 1,182,000
New

SH0043

พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000

SH0021

พื้นที่ใช้สอยรวม 100 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000

SH0019

พื้นที่ใช้สอยรวม 152 ตร.ม.

THB 2,500,000 ฿ 2,500,000

SF006

พื้นที่ใช้สอยรวม 115.5 ตร.ม.

THB 1,800,000 ฿ 1,800,000

SH0014

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,540,000 ฿ 1,540,000
New

SH0033

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 910,000 ฿ 910,000

SH0024

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000

SH0023

พื้นที่ใช้สอยรวม 52 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000

SH0022

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 500,000 ฿ 500,000

SH0020

พื้นที่ใช้สอยรวม 91 ตร.ม.

THB 1,523,000 ฿ 1,523,000

SH0018

พื้นที่ใช้สอยรวม 105 ตร.ม.

THB 1,740,000 ฿ 1,740,000

SH0017

พื้นที่ใช้สอยรวม 192 ตร.ม.

THB 1,900,000 ฿ 1,900,000

SH0015

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,800,000 ฿ 1,800,000
New

SH0010

พื้นที่ใช้สอยรวม 73 ตร.ม.

THB 1,213,000 ฿ 1,213,000

SH009

พื้นที่ใช้สอยรวม 69 ตร.ม.

THB 1,124,000 ฿ 1,124,000

SH008

พื้นที่ใช้สอยรวม 65 ตร.ม.

THB 1,070,000 ฿ 1,070,000

SH007

พื้นที่ใช้สอยรวม 56 ตร.ม.

THB 1,070,000 ฿ 1,070,000

SH006

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

THB 963,000 ฿ 963,000
Powered by MakeWebEasy.com