แบ่งตามจำนวนห้องนอน

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 450,000 ฿ 450,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 325,000 ฿ 325,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 240,000 ฿ 240,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 300,000 ฿ 300,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 210,000 ฿ 210,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 23 ตร.ม.

THB 280,000 ฿ 280,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 15.75 ตร.ม.

THB 220,000 ฿ 220,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 12 ตร.ม.

THB 200,000 ฿ 200,000
New

พื้นที่ใช้สอย 12 ตร.ม.

THB 185,000 ฿ 185,000
New

พื้นที่ใช้สอย 88 ตร.ม.

THB 590,000 ฿ 590,000
New

พื้นที่ใช้สอย 56 ตร.ม.

THB 680,000 ฿ 680,000
New

พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม.

THB 510,000 ฿ 510,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 290,000 ฿ 290,000
New

พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.

THB 430,000 ฿ 430,000
New

พื้นที่ใช้สอย 105 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม.

THB 2,250,000 ฿ 2,250,000
New

พื้นที่ใช้สอย 137 ตร.ม.

THB 2,100,000 ฿ 2,100,000
New

พื้นที่ใช้สอย 75 ตร.ม.

THB 1,100,000 ฿ 1,100,000
New

พื้นที่ใช้สอย 210 ตร.ม.

THB 3,200,000 ฿ 3,200,000
New

พื้นที่ใช้สอย 52 ตร.ม.

THB 840,000 ฿ 840,000
New

พื้นที่ใช้สอย 80.75 ตร.ม.

THB 870,000 ฿ 870,000
New

พื้นที่ใช้สอย 18 ตร.ม. รวมระเบียง

THB 270,000 ฿ 270,000
New

พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม.

THB 450,000 ฿ 450,000
New

พื้นที่ใช้สอย 12 ตารางเมตร

THB 205,000 ฿ 205,000
New

พื้นที่ใช้สอยรวม 9 ตร.ม.

THB 145,000 ฿ 145,000
New

พื้นที่ใช้สอย 12 ตารางเมตร

THB 210,000 ฿ 210,000
New

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 255,000 ฿ 255,000
New

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 290,000 ฿ 290,000
New

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 240,000 ฿ 240,000
New

พื้นที่ใช้สอย 18 ตารางเมตร

THB 270,000 ฿ 270,000
Powered by MakeWebEasy.com