แบบบ้านใหม่

New

พื้นที่ใช้สอยรวม 67 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000
New

พื้นที่ใช้สอยรวม 102 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000
New

พื้นที่ใช้สอย 22.5 ตร.ม.

THB 490,000 ฿ 490,000
New

พื้นที่ใช้สอย 74.75 ตร.ม.

THB 1,050,000 ฿ 1,050,000
New

พื้นที่ใช้สอย 50.75 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000
New

พื้นที่ใช้สอย 57.75 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

THB 350,000 ฿ 350,000
New

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร

THB 410,000 ฿ 410,000 THB 380,000 ฿ 380,000 -7%
New

พื้นที่ใช้สอย 20 ตารางเมตร

THB 330,000 ฿ 330,000
New

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 760,000 ฿ 760,000
New

พื้นที่ใช้สอย 236 ตร.ม.

THB 3,450,000 ฿ 3,450,000
New

พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม.

THB 1,000,000 ฿ 1,000,000
New

พื้นที่ใช้สอย 92 ตร.ม.

THB 1,500,000 ฿ 1,500,000
New

พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม.

THB 1,400,000 ฿ 1,400,000
New

พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.

THB 1,320,000 ฿ 1,320,000
New

พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.

THB 1,290,000 ฿ 1,290,000
New

พื้นที่ใช้สอย 61.75 ตร.ม.

THB 1,100,000 ฿ 1,100,000
New

พื้นที่ใช้สอย 88 ตร.ม.

THB 1,150,000 ฿ 1,150,000
New

พื้นที่ใช้สอย 64 ตร.ม.

THB 990,000 ฿ 990,000
New

พื้นที่ใช้สอย 80 ตร.ม.

THB 990,000 ฿ 990,000
New

พื้นที่ใช้สอย 90 ตร.ม.

THB 990,000 ฿ 990,000
New

พื้นที่ใช้สอย 56.5 ตร.ม.

THB 980,000 ฿ 980,000
New

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 910,000 ฿ 910,000
New

พื้นที่ใช้สอย 57.75 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000
New

พื้นที่ใช้สอย 56 ตร.ม.

THB 790,000 ฿ 790,000
New

พื้นที่ใช้สอย 54 ตร.ม.

THB 760,000 ฿ 760,000
New

พื้นที่ใช้สอย 56 ตร.ม.

THB 760,000 ฿ 760,000
New

พื้นที่ใช้สอย 52.5 ตร.ม.

THB 720,000 ฿ 720,000
New

พื้นที่ใช้สอย 57.75 ตร.ม.

THB 720,000 ฿ 720,000
Powered by MakeWebEasy.com