แบบบ้านใหม่

New

ทองพันช่าง

พื้นที่ใช้สอยรวม 93 ตร.ม

THB 1,395,000 ฿ 1,395,000
New

ทองอุ่น

พื้นที่ใช้สอยรวม 87 ตร.ม

THB 1,300,000 ฿ 1,300,000
New

ทองบวก

พื้นที่ใช้สอยรวม 76 ตร.ม

THB 1,200,000 ฿ 1,200,000
New

ทองเอก

พื้นที่ใช้สอยรวม 75 ตร.ม

THB 1,125,000 ฿ 1,125,000
New

ทองแท้

พื้นที่ใช้สอยรวม 37.5 ตร.ม

THB 625,000 ฿ 625,000
New

ทองดี

พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม

THB 620,000 ฿ 620,000
New

ทองประเสริฐ

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม

THB 650,000 ฿ 650,000
New

ทองนพเก้า

พื้นที่ใช้สอยรวม 40 ตร.ม

THB 650,000 ฿ 650,000
New

ทองเก้ามงคล

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000
New

ทองประกาย

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม

THB 926,000 ฿ 926,000
New

ทองนพคุณ

พื้นที่ใช้สอยรวม 41 ตร.ม

THB 650,000 ฿ 650,000
New

ทองพลุ

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม

THB 660,000 ฿ 660,000
New

ทองสุข

พื้นที่ใช้สอยรวม 81 ตร.ม

THB 1,458,200 ฿ 1,458,200
New

ทองประดิษฐ์

พื้นที่ใช้สอยรวม 63 ตร.ม

THB 1,134,000 ฿ 1,134,000
New

ทองอัฐ

พื้นที่ใช้สอยรวม 78 ตร.ม

THB 1,404,000 ฿ 1,404,000
New

ทองทัต

พื้นที่ใช้สอยรวม 68 ตร.ม

THB 1,224,000 ฿ 1,224,000
New

เนรมิต03

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 320,000 ฿ 320,000
New

เนรมิต02

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 380,000 ฿ 380,000
New

เนรมิต01

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 380,000 ฿ 380,000
New

SH0026

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000
New

SH0027

พื้นที่ใช้สอยรวม 115 ตร.ม.

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000
New

SH0029

พื้นที่ใช้สอยรวม 156 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0028

พื้นที่ใช้สอยรวม 45 ตร.ม.

THB 750,000 ฿ 750,000
New

SH0030

พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตร.ม.

THB 1,700,000 ฿ 1,700,000
New

SH0031

พื้นที่ใช้สอยรวม 168 ตร.ม.

THB 1,570,000 ฿ 1,570,000
New

SH0020

พื้นที่ใช้สอย 81.5 ตร.ม.

THB 700,000 ฿ 700,000
New

SH0043

พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0033

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 910,000 ฿ 910,000
New

SH0054

พื้นที่ใช้สอย 74.75 ตร.ม.

THB 1,050,000 ฿ 1,050,000
New

SH0053

พื้นที่ใช้สอย 50.75 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000
Powered by MakeWebEasy.com