แบบบ้าน Smart Home

สมาร์ทโฮม คือ บ้านที่ไปสร้างหน้างาน แบบบ้านและวัสดุสามารถเปลี่ยนได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการหรือลูกค้ามีแบบบ้านอยู่แล้วจะให้เราสร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการก็ได้ทางเราจะตีราคาบ้านให้
New

บ้านอิ่มสุข

พื้นที่ใช้สอยรวม 64.6 ตร.ม.

THB 630,000 ฿ 630,000
New

บ้านอิงฟ้า

พื้นที่ใช้สอยรวม 126.25 ตร.ม.

THB 1,650,000 ฿ 1,650,000
New

บ้านโฆสิตธารา

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

THB 1,640,000 ฿ 1,640,000
New

SH0026

พื้นที่ใช้สอยรวม 147.75 ตร.ม.

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000
New

SH0027

พื้นที่ใช้สอยรวม 115 ตร.ม.

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000

SH001

พื้นที่ใช้สอยรวม 133 ตร.ม.

THB 1,320,000 ฿ 1,320,000
New

SH0029

พื้นที่ใช้สอยรวม 156 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000 THB 1,404,000 ฿ 1,404,000 -12%
New

SH0028

พื้นที่ใช้สอยรวม 45 ตร.ม.

THB 700,000 ฿ 700,000 THB 696,000 ฿ 696,000 -1%
New

SH0030

พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตร.ม.

THB 1,700,000 ฿ 1,700,000 THB 1,400,000 ฿ 1,400,000 -18%

SF002

พื้นที่ใช้สอยรวม 97.5 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0031

พื้นที่ใช้สอยรวม 168 ตร.ม.

THB 1,570,000 ฿ 1,570,000 THB 1,310,000 ฿ 1,310,000 -17%

SH002

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000 THB 1,250,000 ฿ 1,250,000 -22%
New

SH0020

พื้นที่ใช้สอย 81.5 ตร.ม.

THB 700,000 ฿ 700,000

SF008

พื้นที่ใช้สอยรวม 62.5 ตร.ม.

THB 890,000 ฿ 890,000

SF001

พื้นที่ใช้สอยรวม 91.5 ตร.ม.

THB 1,182,000 ฿ 1,182,000
New

SH0043

พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม.

THB 1,400,000 ฿ 1,400,000

SH0021

พื้นที่ใช้สอยรวม 100 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000

SH0019

พื้นที่ใช้สอยรวม 135 ตร.ม.

THB 1,900,000 ฿ 1,900,000

SF006

พื้นที่ใช้สอยรวม 115.5 ตร.ม.

THB 1,607,000 ฿ 1,607,000

SH0014

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,540,000 ฿ 1,540,000
New

SH0033

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 910,000 ฿ 910,000

SH0024

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000

SH0023

พื้นที่ใช้สอยรวม 52 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000

SH0022

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 500,000 ฿ 500,000

SH0020

พื้นที่ใช้สอยรวม 91 ตร.ม.

THB 1,523,000 ฿ 1,523,000

SH0018

พื้นที่ใช้สอยรวม 105 ตร.ม.

THB 1,740,000 ฿ 1,740,000

SH0017

พื้นที่ใช้สอยรวม 72 ตร.ม.

THB 1,870,000 ฿ 1,870,000

SH0016

พื้นที่ใช้สอยรวม 101 ตร.ม.

THB 1,567,000 ฿ 1,567,000

SH0015

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,605,000 ฿ 1,605,000

SH0013

พื้นที่ใช้สอยรวม 84 ตร.ม.

THB 1,438,000 ฿ 1,438,000
Powered by MakeWebEasy.com