ราคา 1,500,000 up

New

บ้านอิงฟ้า

พื้นที่ใช้สอยรวม 126.25 ตร.ม.

THB 1,700,000 ฿ 1,700,000
New

บ้านโฆสิตธารา

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

THB 2,100,000 ฿ 2,100,000

SH002

พื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0043

พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000

SH0019

พื้นที่ใช้สอยรวม 152 ตร.ม.

THB 2,500,000 ฿ 2,500,000

SF006

พื้นที่ใช้สอยรวม 115.5 ตร.ม.

THB 1,800,000 ฿ 1,800,000

SH0014

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,540,000 ฿ 1,540,000

SH0020

พื้นที่ใช้สอยรวม 91 ตร.ม.

THB 1,523,000 ฿ 1,523,000

SH0018

พื้นที่ใช้สอยรวม 105 ตร.ม.

THB 1,740,000 ฿ 1,740,000

SH0017

พื้นที่ใช้สอยรวม 192 ตร.ม.

THB 1,900,000 ฿ 1,900,000

SH0015

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,800,000 ฿ 1,800,000

SH003

พื้นที่ใช้สอยรวม 164 ตร.ม.

THB 1,579,000 ฿ 1,579,000

SF007

พื้นที่ใช้สอยรวม 159 ตร.ม.

THB 2,000,000 ฿ 2,000,000
New

SH0048

พื้นที่ใช้สอย 236 ตร.ม.

THB 3,450,000 ฿ 3,450,000
New

SH0044

พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0013

พื้นที่ใช้สอย 105 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0006

พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม.

THB 2,250,000 ฿ 2,250,000
New

SH0005

พื้นที่ใช้สอย 137 ตร.ม.

THB 2,100,000 ฿ 2,100,000
New

SH0003

พื้นที่ใช้สอย 210 ตร.ม.

THB 3,200,000 ฿ 3,200,000
New

SH2001

พื้นที่ใช้สอย 168 ตารางเมตร

THB 2,100,000 ฿ 2,100,000
New

SH1007

พื้นที่ใช้สอย 130 ตารางเมตร

THB 1,650,000 ฿ 1,650,000
New

SH1006

พื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร

THB 1,800,000 ฿ 1,800,000
New

SH1001

พื้นที่ใช้สอย 156 ตารางเมตร

THB 1,580,000 ฿ 1,580,000
Powered by MakeWebEasy.com