ราคา 1,000,000 - 1,499,999

New

ทองพันช่าง

พื้นที่ใช้สอยรวม 93 ตร.ม

THB 1,395,000 ฿ 1,395,000
New

ทองอุ่น

พื้นที่ใช้สอยรวม 87 ตร.ม

THB 1,300,000 ฿ 1,300,000
New

ทองบวก

พื้นที่ใช้สอยรวม 76 ตร.ม

THB 1,200,000 ฿ 1,200,000
New

ทองเอก

พื้นที่ใช้สอยรวม 75 ตร.ม

THB 1,125,000 ฿ 1,125,000
New

ทองเก้ามงคล

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000
New

ทองสุข

พื้นที่ใช้สอยรวม 81 ตร.ม

THB 1,458,200 ฿ 1,458,200
New

ทองประดิษฐ์

พื้นที่ใช้สอยรวม 63 ตร.ม

THB 1,134,000 ฿ 1,134,000
New

ทองอัฐ

พื้นที่ใช้สอยรวม 78 ตร.ม

THB 1,404,000 ฿ 1,404,000
New

ทองทัต

พื้นที่ใช้สอยรวม 68 ตร.ม

THB 1,224,000 ฿ 1,224,000
New

SH0026

พื้นที่ใช้สอยรวม 96 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000
New

SH0027

พื้นที่ใช้สอยรวม 115 ตร.ม.

THB 1,080,000 ฿ 1,080,000

SH001

พื้นที่ใช้สอยรวม 133 ตร.ม.

THB 1,400,000 ฿ 1,400,000
New

SH0029

พื้นที่ใช้สอยรวม 156 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0030

พื้นที่ใช้สอยรวม 161 ตร.ม.

THB 1,700,000 ฿ 1,700,000

SF002

พื้นที่ใช้สอยรวม 97.5 ตร.ม.

THB 1,600,000 ฿ 1,600,000
New

SH0031

พื้นที่ใช้สอยรวม 168 ตร.ม.

THB 1,570,000 ฿ 1,570,000

SF001

พื้นที่ใช้สอยรวม 91.5 ตร.ม.

THB 1,182,000 ฿ 1,182,000

SH0021

พื้นที่ใช้สอยรวม 100 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000
New

SH0010

พื้นที่ใช้สอยรวม 73 ตร.ม.

THB 1,213,000 ฿ 1,213,000

SH009

พื้นที่ใช้สอยรวม 69 ตร.ม.

THB 1,124,000 ฿ 1,124,000

SH008

พื้นที่ใช้สอยรวม 65 ตร.ม.

THB 1,070,000 ฿ 1,070,000

SH007

พื้นที่ใช้สอยรวม 56 ตร.ม.

THB 1,070,000 ฿ 1,070,000

SF005

พื้นที่ใช้สอยรวม 140 ตร.ม.

THB 1,498,000 ฿ 1,498,000

SF003

พื้นที่ใช้สอยรวม 65.6 ตร.ม.

THB 1,050,000 ฿ 1,050,000
New

SH0054

พื้นที่ใช้สอย 74.75 ตร.ม.

THB 1,050,000 ฿ 1,050,000
New

SH0047

พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม.

THB 1,000,000 ฿ 1,000,000
New

SH0042

พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.

THB 1,320,000 ฿ 1,320,000
New

SH0041

พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.

THB 1,290,000 ฿ 1,290,000
New

SH0040

พื้นที่ใช้สอย 61.75 ตร.ม.

THB 1,100,000 ฿ 1,100,000
New

SH0038

พื้นที่ใช้สอย 88 ตร.ม.

THB 1,150,000 ฿ 1,150,000
Powered by MakeWebEasy.com