ราคา 700,000 - 999,999

New

ทองประกาย

พื้นที่ใช้สอยรวม 57 ตร.ม

THB 926,000 ฿ 926,000

SF008

พื้นที่ใช้สอยรวม 62.5 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000
New

SH0033

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 910,000 ฿ 910,000

SH0023

พื้นที่ใช้สอยรวม 52 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000

SH006

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

THB 963,000 ฿ 963,000

SH005

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

THB 764,000 ฿ 764,000

SF004

พื้นที่ใช้สอยรวม 88 ตร.ม.

THB 866,000 ฿ 866,000
New

SH0053

พื้นที่ใช้สอย 50.75 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000
New

SH0052

พื้นที่ใช้สอย 57.75 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000
New

SH0049

พื้นที่ใช้สอย 69 ตร.ม.

THB 760,000 ฿ 760,000
New

SH0037

พื้นที่ใช้สอย 64 ตร.ม.

THB 990,000 ฿ 990,000
New

SH0036

พื้นที่ใช้สอย 80 ตร.ม.

THB 990,000 ฿ 990,000
New

SH0034

พื้นที่ใช้สอย 56.5 ตร.ม.

THB 980,000 ฿ 980,000
New

SH0030

พื้นที่ใช้สอย 112 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000
New

SH0029

พื้นที่ใช้สอย 54 ตร.ม.

THB 760,000 ฿ 760,000
New

SH0028

พื้นที่ใช้สอย 56 ตร.ม.

THB 850,000 ฿ 850,000
New

SH0027

พื้นที่ใช้สอย 52.5 ตร.ม.

THB 720,000 ฿ 720,000
New

SH0026

พื้นที่ใช้สอย 57.75 ตร.ม.

THB 720,000 ฿ 720,000
New

SH0002

พื้นที่ใช้สอย 52 ตร.ม.

THB 840,000 ฿ 840,000
New

SH0001

พื้นที่ใช้สอย 80.75 ตร.ม.

THB 870,000 ฿ 870,000
New

SH0801

พื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร

THB 850,000 ฿ 850,000
Powered by MakeWebEasy.com