แบบบ้าน Mobile Home

โมบายโฮม คือ บ้านสร้างเสร็จเป็นหลัง ขนส่งเป็นหลัง ถนนจะต้องมีทางกว้างกว่า 5 เมตรพื้นที่ๆลงรถสิบล้อต้องเข้าได้ ตัวอย่างแบบบ้านโมบายโฮม ที่ยกขนส่งลูกค้า

New

MH0901

พื้นที่ใช้สอย 132 ตารางเมตร

THB 950,000 ฿ 950,000
New

MH0701

พื้นที่ใช้สอย 132 ตารางเมตร

THB 750,000 ฿ 750,000
New

MH0602

พื้นที่ใช้สอย 88 ตารางเมตร

THB 690,000 ฿ 690,000
New

MH0601

พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร

THB 670,000 ฿ 670,000
New

MH0401

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร

THB 410,000 ฿ 410,000
New

MH0307

พื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร

THB 390,000 ฿ 390,000
New

MH0306

พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร

THB 350,000 ฿ 350,000
New

MH0305

พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

THB 350,000 ฿ 350,000
New

MH0304

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร

THB 330,000 ฿ 330,000
New

MH0303

พื้นที่ใช้สอย 48 ตารางเมตร

THB 330,000 ฿ 330,000
New

MH0302

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร

THB 360,000 ฿ 360,000
New

MH0301

พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

THB 340,000 ฿ 340,000
New

MH0207

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 290,000 ฿ 290,000
New

MH0206

พื้นที่ใช้สอย 18 ตารางเมตร

THB 270,000 ฿ 270,000
New

MH0205

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 240,000 ฿ 240,000
New

MH0202

พื้นที่ใช้สอย 16.5 ตารางเมตร

THB 255,000 ฿ 255,000
New

MH0102

พื้นที่ใช้สอยรวม 9 ตร.ม.

THB 145,000 ฿ 145,000
New

MH0045

พื้นที่ใช้สอย 18 ตร.ม.

THB 250,000 ฿ 250,000
New

MH0043

พื้นที่ใช้สอย 42 ตร.ม.

THB 590,000 ฿ 590,000
New

MH0042

พื้นที่ใช้สอย 38.5 ตร.ม.

THB 580,000 ฿ 580,000
New

MH0040

พื้นที่ใช้สอย 56 ตร.ม.

THB 410,000 ฿ 410,000
New

MH0036

พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม.

THB 380,000 ฿ 380,000
New

MH0035

พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม.

THB 680,000 ฿ 680,000
New

MH0033

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 320,000 ฿ 320,000
New

MH0032

พื้นที่ใช้สอย 66 ตร.ม.

THB 480,000 ฿ 480,000
New

MH0030

พื้นที่ใช้สอย 18 ตร.ม.

THB 260,000 ฿ 260,000
New

MH0029

พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.

THB 450,000 ฿ 450,000
New

MH0028

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 370,000 ฿ 370,000
New

MH0027

พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.

THB 390,000 ฿ 390,000
New

MH0026

พื้นที่ใช้สอย 132 ตร.ม.

THB 1,000,000 ฿ 1,000,000
Powered by MakeWebEasy.com