ราคา 400,000 - 699,999

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 578,000 ฿ 578,000 THB 450,000 ฿ 450,000 -22%

พื้นที่ใช้สอยรวม 30 ตร.ม.

THB 482,000 ฿ 482,000 THB 400,000 ฿ 400,000 -17%

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 424,000 ฿ 424,000 THB 380,000 ฿ 380,000 -10%

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 459,000 ฿ 459,000 THB 370,000 ฿ 370,000 -19%

พื้นที่ใช้สอยรวม 33.75 ตร.ม.

THB 433,000 ฿ 433,000 THB 365,000 ฿ 365,000 -16%

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 433,000 ฿ 433,000 THB 340,000 ฿ 340,000 -21%

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 424,000 ฿ 424,000 THB 330,000 ฿ 330,000 -22%

พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตร.ม.

THB 659,000 ฿ 659,000 THB 520,000 ฿ 520,000 -21%

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 417,000 ฿ 417,000 THB 330,000 ฿ 330,000 -21%

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

THB 469,000 ฿ 469,000 THB 390,000 ฿ 390,000 -17%

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

THB 456,000 ฿ 456,000 THB 450,000 ฿ 450,000 -1%

พื้นที่ใช้สอยรวม 72 ตร.ม.

THB 642,000 ฿ 642,000 THB 540,000 ฿ 540,000 -16%

พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตร.ม.

THB 482,000 ฿ 482,000 THB 400,000 ฿ 400,000 -17%
New

พื้นที่ใช้สอย 22.5 ตร.ม.

THB 490,000 ฿ 490,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

THB 350,000 ฿ 350,000
New

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร

THB 410,000 ฿ 410,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 430,000 ฿ 430,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 590,000 ฿ 590,000
New

พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.

THB 580,000 ฿ 580,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 410,000 ฿ 410,000
New

พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.

THB 680,000 ฿ 680,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 480,000 ฿ 480,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 450,000 ฿ 450,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 500,000 ฿ 500,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 610,000 ฿ 610,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 590,000 ฿ 590,000
New

พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

THB 680,000 ฿ 680,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 470,000 ฿ 470,000
New

พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

THB 290,000 ฿ 290,000
New

พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.

THB 430,000 ฿ 430,000
Powered by MakeWebEasy.com