แบบบ้าน


โมบายโฮม คือ บ้านสร้างเสร็จเป็นหลัง ขนส่งเป็นหลัง ถนนจะต้องมีทางกว้างกว่า 5 เมตรพื้นที่ๆลงรถสิบล้อต้องเข้าได้ ตัวอย่างแบบบ้านโมบายโฮม ที่ยกขนส่งลูกค้า

สมาร์ทโฮม
คือ บ้านที่ไปสร้างหน้างาน แบบบ้านและวัสดุสามารถเปลี่ยนได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการหรือลูกค้ามีแบบบ้านอยู่แล้วจะให้เราสร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการก็ได้ทางเราจะตีราคาบ้านให้ ^^

New

พื้นที่ใช้สอยรวม 67 ตร.ม.

THB 900,000 ฿ 900,000
New

พื้นที่ใช้สอยรวม 102 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 22 ตร.ม.

THB 390,000 ฿ 390,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 42 ตร.ม.

THB 690,000 ฿ 690,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 52 ตร.ม.

THB 950,000 ฿ 950,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 24 ตร.ม.

THB 430,000 ฿ 430,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 100 ตร.ม.

THB 1,350,000 ฿ 1,350,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 91 ตร.ม.

THB 1,523,000 ฿ 1,523,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 135 ตร.ม.

THB 1,900,000 ฿ 1,900,000

พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร

THB 2,782,000 ฿ 2,782,000

พื้นที่ใช้สอย 100ตร.ม.

THB 1,500,000 ฿ 1,500,000

พื้นที่ใช้สอย 159 ตารางเมตร

THB 2,380,000 ฿ 2,380,000

พื้นที่ใช้สอย 173ตร.ม.

THB 2,300,000 ฿ 2,300,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 266 ตร.ม. ต่อ 1 คูหา พื้นที่ทั้งหมดรวม 1,596 ตร.ม.

THB 20,493,000 ฿ 20,493,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 144 ตร.ม. ต่อ 1 คูหา พื้นที่ทั้งหมดรวม 864 ตร.ม.

THB 11,094,000 ฿ 11,094,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 196 ตร.ม. ต่อ 1 คูหา พื้นที่ทั้งหมดรวม 1,176 ตร.ม.

THB 15,100,000 ฿ 15,100,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 196 ตร.ม. ต่อ 1 คูหา พื้นที่ทั้งหมดรวม 1,176 ตร.ม.

THB 15,100,000 ฿ 15,100,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 124 ตร.ม. ต่อ 1 คูหา พื้นที่ทั้งหมดรวม 744 ตร.ม.

THB 9,553,000 ฿ 9,553,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 363 ตร.ม.

THB 6,992,000 ฿ 6,992,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 145 ตร.ม.

THB 2,782,000 ฿ 2,782,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 280 ตร.ม.

THB 5,350,000 ฿ 5,350,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 175 ตร.ม.

THB 2,953,000 ฿ 2,953,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 352 ตร.ม.

THB 6,740,000 ฿ 6,740,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 112 ตร.ม.

THB 2,142,000 ฿ 2,142,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 112 ตร.ม.

THB 2,194,000 ฿ 2,194,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 236.5 ตร.ม.

THB 4,748,000 ฿ 4,748,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 236.5 ตร.ม.

THB 4,815,000 ฿ 4,815,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 257.5

THB 4,959,000 ฿ 4,959,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 450,000 ฿ 450,000

พื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

THB 325,000 ฿ 325,000
Powered by MakeWebEasy.com