สินเชื่อธกส.วงเงินกู้ 50,000 บาท 3 โครงการใหม่ หมดเขต 30 มิถุนายน 2564 ปลอดดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน#สินเชื่อธกส50000บาท
#สินเชื่อธนาคารดอกเบี้ยถูก
#สินเชื่อธนาคารกู้ง่าย
เงินกู้ ธ.ก.ส. ช่วยเกษตรกรหลัง โควิด 19 กู้ 50,000 ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง รายงานว่า ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการสินเชื่อผ่อนปรน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 วงเงินงบประมาณรวม 170,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร ลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
เงินกู้ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร

           ระยะเวลา

           ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 โครงการ 

1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan)

           วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

           กู้ได้เท่าไร

           – กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

           คิดดอกเบี้ยอย่างไร

           – อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

2. สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด

           วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer
 
           คิดดอกเบี้ยอย่างไร  

           – อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

           – กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR

3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

           วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564

           กู้ได้เท่าไร

           – วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

           ดอกเบี้ยเท่าไร

           – อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

           ติดต่อได้ที่ไหน

           – สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร. 02 555 0555

****************************************
วีดีโอแนะนำ กู้สินเชื่อธนาคาร

ตัวอย่าง SMS ออมสิน กู้สินเชื่อธนาคาร 10000 บาท

ตัวอย่าง SMS ธกส.

กู้สินเชื่อออมสินอนุมัติแน่ทุกคนวงเงิน 10,000 บาท

ประกาศวันส่ง SMS แล้ว

ยื่นกู้แล้วยังเงียบ! ทำไมคนอื่นได้ เราถึงไม่ได้

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อฝ่าโควิด19 จำนวน 10,000 บาทดอกเบี้ยถูก

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ธกส 10,000 บาท

****************************************
วีดีโอแนะนำ พยากรณ์อากาศประจำวัน

พยากรณ์อากาศคาดหมาย8-10 มิถุนายน

****************************************
วีดีโอแนะนำ 4 กลุ่มตกหล่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ+เราไม่ทิ้งกัน+กลุ่มเปราะบาง+กลุ่มตกหล่นประกันสังคม

ข่าวล่าสุดเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 10 มิถุนายน 2553

****************************************
วีดีโอแนะนำ ไทยเที่ยวไทย

กระตุ้นการท่องเที่ยว

ไทยเที่ยวไทยคลังเร่งกู้เงิน 4 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

****************************************
วีดีโอแนะนำ เยียวยาเกษตรกร

ธกส.เคลียร์ชัด

****************************************
วีดีโอแนะนำ เพลงแต่งเอง

ปริญญากรรมกร

รักเธอหมดหัวใจ

****************************************

รุต,รุจ,รุตสายฮา,รุตสายฮาหนุ่มยอดแหลม,รุจสายฮา,เราไม่ทิ้งกัน,บัตรคนจน,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,เกษตรกร,เงินเยียวยาเกษตรกร,ไทยเที่ยวไทย,ชิมช้อปใช้,กู้สินเชื่อธนาคาร,เงินกู้ฉุกเฉิน,สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน,โครงการแจกเงินรัฐบาล,สิทธิประโยชน์ต่างๆ,เงินผู้พิการ,เงินบุตรแรกเกิด,เงินผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพ,เงินเยียวยา5000บาท,เงินเยียวยา10000บาท,เงินเยียวยา3000บาท,แจกเงิน3000ยาม,สิทธิประกันสังคม,มาตรา33,มาตรา39,มาตรา40,ข่าวอัพเดทล่าสุด,ข่าวล่าสุด,ข่าวล่าสุดวันนี้,เงินกู้ฉุกเฉินล่าสุด,สิทธิประกันสังคมล่าสุด,เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด,เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด,เราไม่ทิ้งกันล่าสุด,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด,บัตรคนจนล่าสุด,พยากรณ์อากาศประจำวัน,พยากรณ์อากาศล่าสุด,พยากรณ์สภาพอากาศ,ธกส,ออมสิน,สหกรณ์เพื่อการเกษตร,สหกรณ์การเกษตร,สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ,เงินกู้ดอกเบี้ยถูก,เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ,สินเชื่อดอกเบี้ยถูก,กลุ่มตกหล่น,4กลุ่มตกหล่น,พายุเข้าไทยวันนี้,มรสุมเข้าไทยวันนี้,เที่ยวปันสุข,เกษตรฯดิจิทัล,Farmbook,gold,Goldbydopแอพพลิเคชั่น,เงินเยียวยาพระสงฆ์,กลุ่มยื่นอุทธรณ์,กู้สินเชื่อวงเงิน50000บาทธกส

****************************************
#วงเงินสินเชื่อธกส50000บาทล่าสุด3โครงการรุตสายฮาหนุ่ยอดแหลม

seasycash, สินเชื่อส่วนบุคคล ออนไลน์, แอพเงินกู้