ก.แรงงาน ปล่อยกู้ สูงสุด 3 แสน ดอกเบี้ยต่ำ เช็คคุณสมบัติคนมีสิทธิ์ #รอดไปด้วยกันหากคุณคือแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และกำลังมองหาแหล่งเงินทุนดี ๆ ดอกเบี้ยต่ำ แล้วล่ะก็ ขอให้คุณตั้งใจฟังข่าวที่กำลังจะเล่าให้ฟังนี้ให้ดี ๆ

เพราะว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ปล่อยกู้เงินกองทุนหมุนเวียน สำหรับให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ วงเงิน 7,000,00 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

โดยผู้ที่กู้ได้ จะแบ่งออกเป็น ประเภทบุคคล และกลุ่มบุคคล

ประเภทบุคคล ประเภทนี้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 4

คนที่กู้ได้ คือ

1. ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

กรณีกู้กลุ่มบุคคล วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท คนที่กู้ได้ คือ

1. ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน

2. มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน

กรณีกู้กลุ่มบุคคล วงเงิน 2 – 3 แสนบาท คนที่กู้ได้ คือ

1. ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน

2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

4. ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 – สิงหาคม 2563 มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 988 ราย/กลุ่ม สมาชิกจำนวน 5,679 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

————————————————–
ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน!
ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 18.30 น.
#รอดไปด้วยกัน #รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน #ทินโชคกมลกิจ

seasycash, สินเชื่อส่วนบุคคล ออนไลน์, แอพเงินกู้